60,000 تومان
8%
تخفیف

بررسی رشته‌ی دندانپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
46,000 تومان
46,000 تومان
10%
تخفیف

مقایسه‌ی رشته‌ی دندانپزشکی و پزشکی و داروسازی

بدون امتیاز 0 رای
54,000 تومان
54,000 تومان
10%
تخفیف

مقایسه‌ی رشته‌های پرستاری و مامایی

بدون امتیاز 0 رای
54,000 تومان
54,000 تومان
60,000 تومان