10%
تخفیف

معرفی رشته فناوری های اطلاعاتی در بهداشت

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

این رشته یکی از رشته های دارای سابقه در دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی است که از مقطع کارشناسی تا دکتری تخصصی دانشجو تربیت می کند. ماهیت این رشته در خصوص کاربرد فناوری های اطلاعاتی (کامپیوتری) و ارتباطاتی (شبکه ای) در بهداشت و درمان است.

45,000 تومان