چرا رشتینو متولد شد؟

رشتینو یک سایت مخصوص دانش آموزان متوسطه اول و دوم و کنکوری ها هست که توسط گروهی از دانشجویان پزشکی با سابقه سال ها فعالیت در زمینه مشاوره و تولید فیلم های آموزشی اداره میشه.
با توجه به عدم شناخت و آگاهی از جنبه های مختلف رشته های دانشگاهی و آینده شغلی پیش رو در زمان انتخاب رشته دانشگاهی ( و حتی از اون زودتر انتخاب رشته تحصیلی متوسطه دوم ) , ما تصمیم گرفتیم که یک مجموعه از فیلم های کامل و جامع در مورد رشته های دانشگاهی شامل بازارکار و در آمد و تفاوت وضعیت شغلی بین شهر ها و جنسیت های مختلف و خیلی چیزای دیگه تولید کنیم که تمام اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری درست در اختیار مخاطبینمان قرار دهیم.
هدف ما فرآهم کردن شرایط برای انتخاب درست و خوب و مناسب توسط شماست تا بعد از کلی زحمت و صرف زمان از تصمیمتون پشیمون نشید .

تیم رشتینو

دکتر پرهام صمیمی
دکتر امیر مرادآبادی
دکتر المیرا جعفری
دکتر المیرا جعفری
دکتر امیر مرادآبادی
دکتر پرهام صمیمی